N B453

Norge: Bryggen, Bergen


k(u)?f(o)b : aþ(o)

-


Resterna av läderskon finns i Bryggens museum i Bergen. Translittereringen ovan är enligt Rundata, medan Nasjonalbibliotekets databas anger att den inte bär några runor.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15