N B58

Norge: Bryggen, Bergen


-- naþr ulata -

-


Runpinnen från perioden 1248 - 1332 finns i Bryggens museum i Bergen. Texten har inte kunnat tolkas.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15