N B582

Norge: Dreggsallmenningen, Bryggen, Bergen


(-)c(d)efghiklmn(o)pk(r)stux(y)(-)

-


Runpinnen från före år 1332 finns i Bryggens museum i Bergen.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15