N B584

Norge: Dreggsallmenningen, Bryggen, Bergen


sæst ÷ niþær ÷ o^k · rat ÷ runa^r ÷ ris ÷ up · o^k · fis : uit ÷

Sitt ned och läs runorna, stå upp och fis!


Runpinnen från före år 1332 finns i Bryggens museum i Bergen.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15