N B606

Norge: Bryggen, Bergen


mka^nþkkþlklki

-


Resterna av läderskon finns i Bryggens museum i Bergen. Här verkar runorna mest ha varit dekoration. De har inte kunat tolkas.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15