N B615

Norge: Finnegården, Bryggen, Bergen


frþo(k)(b)hniaslbkmy

-


Runpinnen finns i Bryggens museum i Bergen. Inskriften är en fuþork med några fel.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15