N B644

Norge: Søndre Søstergården, Bryggen, Bergen


a^n ek sua ÷ kono mans at mer ÷ þyki kaltr æltr ÷ en ek em uinr ÷ ui`f´s þæsu^a
asa
{PPS}
ir

Jag älskar en annan mans kvinna så, att elden tycks mig kall. Och jag är den kvinnans vän.
Åsa


Runpinnen från före år 1198 finns i Bryggens museum i Bergen.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15