N B660

Dreggsallmenningen, Bryggen, Bergen


aspiørg ÷ hit pæsta parn ÷ ¶ -urat^a(r)...ranæ

Åsbjörg det bästa barn ...


Runpinnen från efter år 1198 finns i Bryggens museum i Bergen.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15