N B663

Norge: Gullskoen, Bryggen, Bergen


fuþork ænmb--...

-


Resterna av läderskon från slutet av 1100-talet finns i Bryggens museum i Bergen. Texten består av en förvanskad fuþork.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15