N B74

Norge: Bryggen, Bergen


-(f)þuk · an : æ(i)(l)eira : af(m)-

-


Fragmentet av ett lock av trä finns i Bryggens museum i Bergen. Texten har inte kunnat tolkas.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15