N B77

Norge: Bryggen, Bergen


þorer

Tore


Runpinnen från före år 1393 finns i Bryggens museum i Bergen.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15