N B94

Norge: Bryggen, Bergen


fuþ(o)-

fuþ-


Staven till ett träkar finns i Bryggens museum i Bergen. Inskriften ser ut att vara början på runraden.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15