NIÆR 1

Norge: Tune


ekwiwaRafter·woduri dewitad=ah=alaiban:worathto·...

...h:woduride:staina: þrijoRdohtriRd=alidun arbijasijosteRarbijano

Jag, Vi, efter Vodurid, brödherren, gjorde [ runorna ]

Jag överlämnade stenen till Vodurid. Tre döttrar stod för gravölet, de käraste av arvingarna.


Runstenen från omkring år 400 har den längsta av alla inskrifter på det urnordiska språket. Den är känd sedan 1627 då den stod inmurad upprätt i kyrkogårdsmuren i Tune i Østfold. Den kan då ha stått på sin ursprungliga plats, för muren gick över en gammal gravhög där stenen var rest. Nu finns den i Historisk museum i Oslo. Inskriften är den äldsta med det innehåll vi känner från de många vikingatida runstenarna. Det enda som saknas är att den inte direkt nämner släktskapen mellan de nämnda personerna. Terje Spurklands tolkning är att döttrana var Vodurids och att Vi var hans sonson. Då skule de fyra ha samma arvsrätt och få dela arvet.

Foto © Christer Hamp 2008-08-10