NIÆR 19

Norge: Kjølevik


hadulaikaR
ek hagustadaR
h=laaiwido magu minino

Hadulaik. Jag Hagustad begravde min son.


Runstenen från omkring 400-talet står i ingångshallen till Oslo universitetsbibliotek i Blindern, tillsammans med N 29 och N 157. Inskriften är uppdelad på tre rader som läses från höger till vänster.

N 59,939175
E 10,721511

Foto © Christer Hamp 2008-08-11