NIÆR 39

Norge: Vetteland, Ogna, Hå kommun


... ᚠᛚᚨᚷᛞᚨᚠᚨᛁᚲᛁᚾᚨᛉᛁᛊᛏ
... ᛗᚨᚷᛟᚱᛗᛁᚾᚨᛊᛊᛏᚨᛁᚾᚨ
... ᛞᚨᛉᚠᚨᛁᚺᛁᛞᛟ

... flagda faikinaR ist
... magoR minas staina
...daR faihido

[ Min son ] hemsöks av flagd
[ Jag satte ] min sons sten
[ Jag ... ] -dar målade [ dessa runor ]


Runstenen finns nu i Arkeologisk museum i Stavanger. Den ser ut att ha gått i minst fyra bitar, varav bara två är återfunna. Inskriften från år 300 - 350 är treradig och kan delvis rekonstrueras. Tolkningen ovan efter Arild Hauge. Enligt skylten i museet kan det röra sig om en magisk inskrift där en fader vill skydda sin son för flagd, d.v.s. troll, vättar och andra trollmakter.

Foto © Christer Hamp 2006-06-11

Tillbaka till listan