NIÆR 53

Norge: Møgedal, Helleland socken


laiþigaz

-


Runstenen från omkring år 500 finns nu i Arkeologisk museum i Stavanger. Inskriften är troligen ett mansnamn.

Foto © Christer Hamp 2016-06-11