NIÆR 55

Norge: Eggja, Stedje socken


(m)in wArb nAseu wilR mAde þAim kAibA i bormoþA huni huwAR ob kam hAr(i)(e) a hi(t) lat gotnA fiskR oR (f)(i)(r)(n)Auim su(w)(i)made fok(i) af -a----gA land(e)
A-- is (u)(r)(k)(i)
ni s solu sot ukni sAkse stAin skorin ni ---- maR nAkdan is n(A) wrinR ni wiltiR manR l(a)gi-

Mannen sprutade blod över denna sten och med det gnuggade han årtullarna i skeppet. Som vem kom arméguden hit till krigarnas land? Fisk simmar ur den hemska strömmen, fågel ropar in i fiendens led.


Runstenen från år 650 - 700 finns nu i Bergens museum. Den ligger väl skyddad under glas - det är nog tyvärr nödvändigt, men glaset gör det svårt att se runorna och ännu svårare att fotografera dem. Inskriften är den längsta av alla med den urnordiska runraden. Översättnignen ovan är fritt efter ett par av versionerna i Runenprojekt Kiel. På museets skylt finns en mycket annorlunda tolkning, och ytterligare annorlunda tolkningar finns i de böcker och tidskriftsartiklar som skrivits om stenen.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15