Ög 10

Östergötland: Lilla Greby, Askeby socken


...--- : auk kair--- litu : kiara : brou : þasi ... ...-- litu risa stin : þisa : aifR s:karf| |f-ita : sin kuþan

... och Geir lät göra denna bro ... lät resa denna sten efter Sker / Skarf, sin frände


Stenen står väl synlig i en backe norr om vägen någon kilometer öster om Askeby kyrka. Nedanför backen finns en gammal stenbro. Troligen låg den på stenen omtalade bron på samma plats.

Foto © Christer Hamp 2016-06-25

Tillbaka till listan