Ög 104

Östergötland: Gillberga, Kaga socken


: ruþr : risti : stin : þinsi : iftiR : tuk- : bruþur : sin : saR : uarþ : trbin : a : ilati : triR : arþa : kuþr :

Raud reste denna sten efter Toke, sin broder. Han blev dräpt i England, en mycket god man.


Runstenen står rest mitt ute på en åker 2 km sydost Kaga kyrka, synlig från E4.

Foto © Christer Hamp 2006-04-29

Tillbaka till listan