Ög 107 - 108

Östergötland: Kärna kyrkogård


... ...(t)i : baþa : istina : at : i... ...

... ...isþi : a-... ...

... reste båda stenarna efter I ...

... reste efter ...


Båda fragmenten står på gräsmattan söder om kyrkan, Ög 108 till vänster och Ög 107 till höger. Eventuellt utgör Ög 107 toppen av Ög 106.

Ög 108 Ög 107

Foto © Christer Hamp 2004-07-31

Tillbaka till listan