Ög 110

Östergötland: Lagerlunda, Kärna socken


ᛁᚠᛏᛁᛦ ᛬ ᛋᚢᚾᛁ ᛫ ᛋᛁᚾᛅ ᛫

... ...-- * iftiR : suni × sina * (h)... ...

... efter sina söner ...


Runstensfragentet ligger i en tät dunge av tujaträd på gräsmattan öster om Lagerlunda gårds huvudbyggnad.

Foto © Christer Hamp 2009-09-19