Ög 128

Östergötland: S:t Lars kyrkohärbärge


: santau × lit × risa × stain × þinasa × iftiR × fasta ¤¤ bunta ¤ sin × auk × bruþ × sina + tua + kuþmunt :: auk + sikbiurn

Sandö lät resa denna sten efter Faste, sin make, och sina två bröder Gudmund och Sigbjörn.


Stenen står nu rest i parken vid Valla gård, som ligger 3 km väster om Linköpings centrum. Den påträffades på 1600-talet inmurad i en vägg i S:t Lars kyrkohärbärge. Under 1700-talet låg den som bro över ett dike. I början av 1900-talet togs den då ituslagna stenen upp, lagades och restes på sin nuvarande plats.

Foto © Christer Hamp 2021-09-06

Tillbaka till listan