Ög 166

Östergötland: Hospitalsmuren, Skänninge


bulti : auk : ulfR : ristu : stina : þisi [iftiR : þrunt auk :] farulf : bruþr sina

Bolde och Ulv reste dessa stenar efter Trond och Farulv, sina bröder


Runstenen står rest intill hospitalskyrkans ruin strax nordost om Skänninge, norr om väg 32. Den är känd sedan 1670, då den sönderslagen satt inmurad i ruinens västra gavel. Intill den står resterna av Ög N 272

Foto © Christer Hamp 2007-06-03

Tillbaka till listan