Ög 170

Östergötland: Ösby, Gårdeby socken


halstun : risti : stun : þansi : RuiR : faþu : sin : sini

Hallsten reste denna sten över sin fader Sinir (?)


Runstenen står numera rest framför en lada på Åkerby gård, 1 km sydväst om Gårdeby kyrka.

Foto © Christer Hamp 2013-05-12