Ög 172

Östergötland: Skärkinds kyrkogård


kutr : uk : fastulfR : uk : burn : uk : rustin : þiR : ristu : stin : þina : iftR : s(t)ibi : faþur : sin * kuþan

Göt och Fastulv och Björn och Rosten, de reste denna sten efter Stybbe, sin gode far.


Stenen står berdvid U 171 på Skärkinds kyrkogård, som ligger där den gamla kyrkan en gång stod, omkring 500 m norr om den nuvarande kyrkan. Den hittades när den gamla kyrkan revs 1844.

Foto © Christer Hamp 2004-08-01

Tillbaka till listan