Ög 176

Östergötland: Karlslund, Skärkinds socken


× skarþi × raiþi × stin × þonsi × iftiR kuþmrt × faþur × sin

Skardi reste denna sten efter Gudmund, sin fader


Runstenen står rest på en privat tomt i kanten av en väl tilltagen gräsmatta

Foto © Christer Hamp 2007-07-08

Tillbaka till listan