Ög 18

Östergötland: Kuddby kyrka


utar ...isþi stin þi-- --tiR iafra uk uik × bruþr * sina *

Ottar [?] reste denna sten efter Jafri och Vig, sina bröder


Runstenen står rest strax utanför kyrkogården åt väster, intill Ög 19. Ett fragment ska finnas på tornvinden.

Foto © Christer Hamp 2016-03-26

Tillbaka till listan