Ög 190

Östergötland: Nybble, Vikingstad


...s * risti + istin iftr * aguta * ku(þ)... ...

... reste stenen efter Agute, en god ...


Runstenen står rest på Bankebergsvägens norra sida någon kilometer öster om Vikingstads samhälle

Foto © Christer Hamp 2009-09-19