Ög 197

Östergötland: Sörby kyrka, Mjölby


¤ uikutr ¤ risþi ¤ stina ¤ þisi ¤ ift(i)(R) ¤ [þu]rkut × bruþur ¤ sin

Vigot reste dessa stenar efter Torgot, sin broder


Runstenen står rest på Sörby gamla kyrkogård i södra utkanten av Mjölby.

Foto © Christer Hamp 2013-06-09