Ög 199

Östergötland: Sya


[ylmstn : risti : stii] ... uftiR * gisl * (f)[aþur : sin r...]

Holmsten reste stenen efter Gisle, sin fader ...


Stenen står på tomten Mjölbyvägen 12, väl synlig från vägen. Den kallas i Rundata "Sya kyrka", men det är något förvirrande, eftersom det står en annan runsten vid Sya kyrka. Den stenen kallas dock "Uddarp, Sya socken" efter sitt ursprung.

Foto © Christer Hamp 2004-07-31

Tillbaka till listan