Ög 20

Östergötland: Hjärtrum, Kuddby socken


× hulmkiR : auk * branti : þaiR * raisþu : stin * þ(i)na * iftiR * kiulik × faþur : sin *

Holmgeir och Brante reste stenen efter Gullik, sin fader


Runstenen står rest i en beteshage 30 m norr om vägen ett par km väster om Å kyrka.

Foto © Christer Hamp 2013-03-30