Ög 209

Östergötland: Enebacken, Sjögestad, Viby socken


: tusti : risti : stin : eftiR * tuka * auk * u÷rusta : nefa : sina :

Toste reste stenen efetr Toke och Oruste, sina brorsöner


Runstenarna Ög 207 - 209 står resta något hundratal meter söder om vägen mellan Sjögestad och Mantorp, en kilometer väster om Sjögestad, vid resterna av en gammal väg, i Rannsakningarna 1667-85 omnämnd som "Gamble landtzwägen", på gränsen mellan Vifolka och Valkebo härader och mellan Viby och Sjögestads socknar. Ög 207 och Ög 208 står med största sannolikhet på sina ursprungliga platser medan Ög 209 på 1860-talet påträffades i två delar alldeles i närheten.

Foto © Christer Hamp 2007-07-07

Tillbaka till listan