Ög 222

Östergötland: Törnevalla kyrkogårdsport


[...in : sati : sti]n : þana : e[ftiR : farþakn ...]

Sven satte denna sten efter Farþegn ...


Runstensfragmentet sitter på insidan av västra kyrkogårdsmuren söder om kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2019-08-03