Ög 240 - 241

Östergötland: Hovs kyrka


× keitil : l(a)gþi : hualf : þ... ... ... si- : kuþ : hia(l)...- : [t]una : salu ×

Kettil lade detta valv [över] ... sin ... Gud hjälpe ... Tunnes själ


Gravhällen står tillsammans med andra i Hovs kyrkas vapenhus. De två delarna satt tidigare inmurade i kyrkans västra gavelvägg. De upptäcktes när kyrkan restaurerades 1913.

Foto © Christer Hamp 2019-08-04