Ög 29

Östergötland: Skjorstad, Tåby socken


* asa * lit kiarua * kuml * eftiR * þorkesl * bonta * sin * auk * þorkun * eftiR × faþu * sin

Åsa lät göra minnesmärket efter Torgisl, sin man, och Torgun efter sin far


Stenen står rest tillsammans med Ög 30 på norra sidan om vägen 1 km nordväst om Tåby kyrka.

Foto © Christer Hamp 2016-03-26