Ög 66

Östergötland: Bjälbo kyrka


: ikiualtr : ristþi : stin : þisi : eftiR : stufialt : bruþur : sin : suain : halkuþan : sun sbialbuþa : i it : in ik : anti

Ingevald reste denna sten efter Styvjald, sin broder, en mycket god man, son till Spjallbode i ätt, och jag avslutade


Stenen står rest på kyrkogården till höger om ingången sedan 1935

Foto © Christer Hamp 2007-06-03

Tillbaka till listan