Ög 70

Östergötland: Ekeby kyrka


[b]uþ[i *] ur[þ]... t[(u)(s)]ti + auk × tuki + þiR (b)... -- ... eftR þu(r)ku[(t) ...þu si]

Bode ... Toste och Toke, de bröderna ... efter Torgöt, sin fader


Stenen står tillsammans med Ög 67 och Ög 69 vid ett stenskjul på kyrkogården.

Foto © Christer Hamp 2004-07-31

Tillbaka till listan