Ög 81

Östergötland: Högby gamla kyrka


Minnessten över Högby medeltidskyrka,
 riven 1870 Ög 81

Foto © Christer Hamp 2004-07-31

Tillbaka till listan  Ristningen