Ög ATA 322-165-2006B

Östergötand: Örberga kyrka


: þugiR : ilet : lega : kubl : þesh : yfiR ¶ : kuhu : moþur sina : kuþ : hialbin : sol : he ¶ na :

Torgeir lät lägga dessa kummel över Gunna, sin moder. Gud hjälpe hennes själ


Resterna av gravmonumentet finns nu i stenmuseet, ett stenskjul på Örberga kyrkogård. De upptäcktes vid dräneringsarbete på kyrkogården 2005. Eskilstunakistan var sammansatt av stenar från andra äldre kistor. I museet finns också en rekonstruktion av kistan, färdigställd 2011.

Foto © Christer Hamp 2019-08-04