Ög ATA 5060/54

Östergötland: Norrgården, Kullen, Bjälbo socken


þorby(r)- -- -------... aift- þor---(r) ------(r)--(n)iso-n...s

Torbjörn ... efter Trogeir (?) ...


Lockhällen av kalksten ligger i vapenhuset i Bjälbo kyrka. Den påträffades 1954 norr om kyrkan i samband med ledningsgrävningar. Den var från början lockhäll i en eskilstunakista, en typ av monument som inte var begravningsplats. Senare kom den att fungera som täckhäll över en tidigmedeltida grav, som låg framför altaret i Bjälbo gamla stavkyrka från 1000-talet.

Foto © Christer Hamp 2007-06-03

Tillbaka till listan