Ög ATA 6225/65

Östergötland: Vists kyrka


hkun : þiʀ bṛþ̣r : suniʀ : kunita- · ---ṭu : sn · iftʀ :

Håkon och hans bröder, Gunnhilds söner, reste stenen efter ...


Runstenen står rest vid kyrkans sydvästra hörn. Den påträffades under golvnivån i skeppets västsida 1963. Tolkningen ovan är enligt Magnus Källström, som besökte stenen 2017 och målade upp den, utom de sista runorna, som han inte blev klar över.

Foto © Christer Hamp 2017-07-22