Ög ATA6266/59A

Östergötland: Rogslösa kyrka


...o : sustur : sina k(o)...

... sin goda syster ...


Resterna av två runristade kalkstenshällar och några andra stenar finns i kyrkans tornrum, en trappa upp.

Foto © Christer Hamp 2017-07-22