Ög Fv 1950;343

Östergötland: Stegeborg, Skällviks socken


...-- : þasi : aftiR * -...

... dessa efter ...


Runstensfragmentet sitter kvar på den plats där det upptäcktes 1949, i nordöstra hörnet av västra porten till Stegeborgs slottsruin.

Foto © Christer Hamp 2013-05-09