Ög Fv1959;241

Östergötland: Östra Eneby kyrka


... ---- × stain × þansi × ifti- × r(a)-...

... denna sten efter ...


Runstenen står klamrad till korets södra vägg i Östra Eneby kyrka, som ligger i nordvästra delen av Norrköping.

Foto © Christer Hamp 2013-03-31