Ög Fv1959;244

Östergötland: Franciskanerklostret, Söderköping


... ...ftiR * su-...

... efter son ...


Runstensfragmentet finns i S:t Ragnhilds gilles museum i Söderköping. Det upptäcktes 1954 vid grävningar för en vattenledning på det gamla franciskanerklostrets område.

Foto © Christer Hamp 2014-07-19