Ög FV 1970;310

Östergötland: Kullerstads kyrka


hakun + raiþi × kuml × þausi × eftiR × kunar + sun × sin × han × uarþ × taurþ × uastr +

Håkan reste detta minnesmärke efter Gunnar, sin son. Han dog västerut.


Stenen står på kyrkogården strax norr om vapenhuset. Den påträffades 1969 i kyrkogårdsmuren. Sannolikt har den ursrpungligen stått 500 m norrut vid den s.k. Gunnarsbron över Kullerstadsbäcken, som parsten till en annan runsten, även den rest av Håkan till mine av sonen.

Foto © Christer Hamp 2013-05-12

Tillbaka till listan