Ög FV 1983;240

Östergötland: Prästgården, Appuna socken


+ tufi + karþi × uþ × þans- hftiR + tuli sua sa

Tove gjorde detta vadställe (?) efter Tolir, sin son


Runstenen står nu rest på Appuna kyrkogård, på kyrkans södra sida. Den tidigaste dokumentationen av stenen är från 1948, då den stod i prästgårdens trädgård norr om kyrkan. Samma år flyttades den till sin nuvarande plats.

Foto © Christer Hamp 2019-08-04