Ög FV 1999;177

Östergötland: Lönsås kyrka


ZAREN   ᚮᚱᚢᛘ
IES NA   ᚱᛂXᛁᚢᛑᛂ

{IES[US] NA
ZAREN[US]}
re{X} iude
orum

Jesus av Nasaret, judarnas konung


Paxtavlan av valrosstand från början av 1300-talet finns nu i Östergötlands länsmuseum i Linköping. En del av den latinska texten är skriven med runor. Den har använts så att prästen först kysste den, och sen gick den runt bland de närvarande i kyrkan, som också kysste den.

Foto © Christer Hamp 2009-09-19