Ög Hov 8;19

Östergötland: Hovs kyrka


... ...-n ' þasi * ifi... ...

... denna sten efter ...


Fragmentet av gravhäll i kalksten finns i tornrummet i Hovs kyrka

Foto © Christer Hamp 2007-07-07

Tillbaka till listan