Ög Hov 98, 99

Östergötland: Hovs kyrka


-

-


Två delar av en gavelhäll, inmurade i södra långhusmuren, synliga från utsidan, till vänster om korportalen. Fragmenten, som saknar runor, upptäcktes 1961. I kyrkans murar finns fler fragment, men dessa två är de enda som vänder den ristade sidan utåt. Kanske ansågs de som mer dekorativa än de andra fragmenten, som har runor?

Foto © Christer Hamp 2004-07-31

Tillbaka till listan